Stappenplan

In het scheidingsproces (bij een gezamenlijk initiatief) doorloop ik samen met jullie een aantal stappen. De stappen worden na de inventarisatie persoonlijk gemaakt. Iedere situatie is nu eenmaal anders en vraagt om maatwerk.

Stap 1 Kennismaking

Doelstelling van het eerste gesprek is een wederzijdse kennismaking. Het is belangrijk dat er van beide kanten vertrouwen bestaat. Ter voorbereiding op dit gesprek ontvang je een basis inventarisatieformulier, zodat ik mij kan voorbereiden en het gesprek efficiënt kan verlopen.

Het kennismakingsgesprek is vrijblijvend.

Stap 2 Persoonlijk stappenplan

Indien jullie het scheidingsproces door mij willen laten begeleiden, ontvangen jullie naast de dienstverleningsovereenkomst en algemene voorwaarden een beschrijving van het persoonlijk stappenplan. Aan de hand van een checklist leveren jullie relevante stukken aan.

Stap 3 Gesprekken

Uit de praktijk blijkt dat er ongeveer vier gesprekken nodig zijn om de verschillende aspecten van het scheidingsproces te bespreken. Denk hierbij aan het bespreken van het ouderschapsplan, alimentatieberekeningen, wat te doen met de eigen woning, verdeling van vermogen en verevening van pensioen.

Stap 4 Concept overeenkomst

Als overeenstemming is bereikt over alle deelonderwerpen,  worden de afspraken vastgelegd in een conceptovereenkomst. Zijn er minderjarige kinderen betrokken bij de echtscheiding dan is een ouderschapsplan vereist.

Stap 5 Definitieve overeenkomst

De definitieve overeenkomst (= convenant ) wordt  in het laatste gesprek besproken en mogelijk getekend, indien er geen onduidelijkheden zijn. Voorafgaand aan het gesprek ontvangt u reeds een concept overeenkomst ter beoordeling.

Stap 6 Indienen verzoek echtscheiding

Tijdens deze stap wordt het verzoekschrift voor de scheiding ingediend door mijn advocaat bij de rechter. U hoeft hierbij niet aanwezig te zijn. Na de uitspraak van de rechter volgt na enige tijd de inschrijving in de Registers van de Burgerlijke Stand. Voorgaande is niet vereist bij samenwoners.

Op het gebied van echtscheiding spelen diverse financiële onderwerpen. Het belang is groot.
Ik kan u of uw adviseur/advocaat ondersteunen op dit gebied.
Vaak wordt er te weinig aandacht geschonken aan de verdeling van de pensioenaanspraken, terwijl dit vaak een van de grootste vermogensbestanddelen vormt in de boedel. Ben hiervan bewust en laat u door mij bijstaan voor eventueel een second opinion.

Francis van Hout

Scheidingnext

Jouw scheiding begeleid ik aan de hand van een helder en begrijpelijk stappenplan. Dit met inachtneming van de bestaande emoties en een zakelijke attitude voor de financiële en fiscale vraagstukken die spelen.

Jouw belang is mijn uitgangspunt.

Ga Naar

Home

Contact

Bezoekadres: Stationsgebouw Den Dolder CS
 Dolderseweg 148A
3734 BL Den Dolder

Postadres:
Soestdijkseweg Noord 374
3723 HK Bilthoven

06-42159310

Stuur een e-mail

Disclaimer

Bij de samenstelling van deze website wordt de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. Desondanks kan de aangeboden informatie verouderd of niet meer juist zijn. Scheidingnext kan niet aansprakelijk worden gehouden voor schade die direct of indirect voortvloeit uit het gebruiken van informatie die staat op deze site. Aan de inhoud van deze website kan op geen enkele wijze rechten worden ontleend of aanspraken worden gemaakt. Niets uit de teksten of illustraties op deze website mag zonder schriftelijke toestemming van Scheidingnext, openbaar worden gemaakt, gedistribueerd, verzonden, getoond, verkocht, overgedragen of verveelvoudigd. Het is mogelijk dat via onze website verwezen wordt naar websites en/of informatiebronnen van derden. Scheidingnext heeft geen zeggenschap over de inhoud van deze websites en/of informatiebronnen en kan derhalve niet verantwoordelijk of aansprakelijk worden gehouden voor de daarop aangeboden informatie, producten of diensten.

© 2017 Scheidingnext