Advies bij scheiding

Een goede samenwerking tussen de betrokken partners is de sleutel tot een effectieve en succesvolle afhandeling van jouw echtscheidingproces. Scheidingnext begeleidt je daar als financieel echtscheidingsspecialist bij op professionele wijze.

Ik doe dat aan de hand van een stappenplan, zodat alle formele aspecten van de scheiding in het oog worden gehouden. De financiële en fiscale aspecten die bij een scheiding spelen, hebben mijn speciale aandacht. Bij het vinden van een juiste oplossing lever ik maatwerk en let ik op belangen van alle betrokken partijen. De gekozen uitgangspunten moeten uitvoerbaar zijn. Een goede aanpak voorkomt (belasting)claims en teleurstellingen. Een goed advies vooraf levert financiële winst op. Voor het uitvoeren van de gekozen oplossingen heb ik een ruim netwerk beschikbaar.

Second opinion

Scheidingnext kan ook een second opinion uitvoeren om er zeker van te zijn dat de juiste uitgangspunten worden gehanteerd. Dit kan onder andere op het gebied van de partner- en kinderalimentatie, vermogensverdeling, de eigen woning, pensioenverevening, ouderschapsplan en het echtscheidingsconvenant. Bij veel scheidingen worden bepaalde onderdelen vergeten met als mogelijk gevolg (onbedoelde) financiële en fiscale gevolgen.

Eenzijdige begeleiding

Indien het niet mogelijk is om het scheidingsproces gezamenlijk met jouw partner te doorlopen, kan ik je individueel begeleiden. Ook voor vraagstellingen ten aanzien van deelaspecten, gerelateerd aan het scheidingsproces, kun je bij mij terecht.

Ook op pensioengebied ken ik de actuele ontwikkelingen. Ik ben WFT-gecertificeerd pensioenadviseur en heb een AFM vergunning. Voor mijn informatie kunt u terecht op mijn website www.pensioennext.nl.
Mijn werkmethode is persoonlijk, coachend en professioneel. Zo bereik ik voor mijn relaties een optimaal resultaat.

Francis van Hout

Scheidingnext

Jouw scheiding begeleid ik aan de hand van een helder en begrijpelijk stappenplan. Dit met inachtneming van de bestaande emoties en een zakelijke attitude voor de financiële en fiscale vraagstukken die spelen.

Jouw belang is mijn uitgangspunt.

Ga Naar

Home

Contact

Bezoekadres: Stationsgebouw Den Dolder CS
 Dolderseweg 148A
3734 BL Den Dolder

Postadres:
Soestdijkseweg Noord 374
3723 HK Bilthoven

06-42159310

Stuur een e-mail

Disclaimer

Bij de samenstelling van deze website wordt de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. Desondanks kan de aangeboden informatie verouderd of niet meer juist zijn. Scheidingnext kan niet aansprakelijk worden gehouden voor schade die direct of indirect voortvloeit uit het gebruiken van informatie die staat op deze site. Aan de inhoud van deze website kan op geen enkele wijze rechten worden ontleend of aanspraken worden gemaakt. Niets uit de teksten of illustraties op deze website mag zonder schriftelijke toestemming van Scheidingnext, openbaar worden gemaakt, gedistribueerd, verzonden, getoond, verkocht, overgedragen of verveelvoudigd. Het is mogelijk dat via onze website verwezen wordt naar websites en/of informatiebronnen van derden. Scheidingnext heeft geen zeggenschap over de inhoud van deze websites en/of informatiebronnen en kan derhalve niet verantwoordelijk of aansprakelijk worden gehouden voor de daarop aangeboden informatie, producten of diensten.

© 2017 Scheidingnext