beeldlogo

Scheiden: wat te doen? 

Scheiden

Er komt veel kijken bij een scheiding. In een korte en vaak chaotische tijd moeten allerlei beslissingen worden genomen. Goede begeleiding daarbij is belangrijk, zodat alle aspecten worden meegenomen en niets wordt vergeten.

Kinderen en scheiden

Je wilt het beste voor de kinderen. Toch kun je van te voren niet weten op welke wijze een beslissing voor de kinderen uiteindelijk uitpakt. Op veel vragen is vooraf geen standaard antwoord te geven. Samen overleggen is essentieel, ook de kinderen hierbij betrekken.

Ik sta voor betrouwbaarheid, kwaliteit, persoonlijke aandacht, kennis en ervaring. Samen vinden wij een passende oplossing voor jouw situatie.

Ouderschapsplan

Met ingang van 1 maart 2009 zijn ouders verplicht om bij scheiding een ouderschapsplan op te stellen. Als ouder ben je verplicht een ouderschapsplan toe te voegen bij een verzoek tot echtscheiding, beëindiging van een (geregistreerd) partnerschap of scheiding van tafel en bed. Er moet in het ouderschapsplan over drie onderwerpen in ieder geval afspraken worden gemaakt:

  • zorg- en opvoedingsverdeling
  • kosten verzorging en opvoeding
  • informatie-uitwisseling over belangrijke aangelegenheden met betrekking tot de persoon en het vermogen van de minderjarige kinderen

 

Wonen na een scheiding

Wie blijft in de woning?

Wil één van jullie in de woning blijven? Of zal de woning worden verkocht (bij eigen woning) of worden opgezegd (bij huur). Bij een eigen woning zal er financieel, fiscaal en ook juridisch veel moeten worden uitgezocht. Wie is eigenaar van de woning? Bij een huwelijk in gemeenschap van goederen is dit vaak duidelijk. Indien jullie onder huwelijkse voorwaarden zijn gehuwd of geregistreerd partner met partnervoorwaarden zijn, danwel samenwonen, kunnen de eigendomsverhoudingen anders liggen. Het vraagstuk wie in de woning zal blijven, raakt ook het belang van de kinderen. Ook belangrijk is of jouw wensen financieel haalbaar zijn. Dit zijn slechts enkele aspecten die naar voren komen bij de (eigen) woning.

Hoe zit het met de hypotheek?

Als jullie een eigen woning hebben die met een hypotheek is belast, zal gekeken worden naar jullie wensen met betrekking tot de woning. Blijven jullie voorlopig samenwonen of vertrekt één van jullie (tijdelijk) naar een andere woning. Wie betaalt de hypotheeklasten? Hoe zit het dan met de hypotheekrenteaftrek? Wordt de woning verkocht of wenst één van jullie de woning over te nemen. En is dit mogelijk? In geval van scheidingen kent de fiscus een speciale scheidingsregeling. Deze draagt er zorg voor dat de normale hypotheekrenteaftrek wordt uitgebreid bij een scheiding. Na vertrek uit de eigen woning geldt er een langere termijn voor de renteaftrek.

 

Alimentatie…wat zijn de rechten en plichten?

Alimentatie is een bijdrage in de kosten van levensonderhoud.  In de wet staat dat er een onderhoudsplicht is voor echtgenoten, geregistreerde partners en ex-echtgenoten. Ouders moeten ook hun kinderen (in ieder geval) tot 21 jaar onderhouden. Alimentatie is een bijdrage in de kosten die jij, jouw ex-partner, of jouw kind nodig heeft om te kunnen leven. Scheidingnext maakt draagkrachtberekeningen om te kunnen bepalen of, wie en hoeveel alimentatie er betaald moet worden. Alimentatie kan worden gesplitst in kinder- en partneralimentatie. Het Nederlands recht geeft aan dat kinderalimentatie voorrang heeft op de partneralimentatie.

Kinderalimentatie

Het uitgangspunt voor kinderalimentatie is dat de levensstandaard die het kind gewend is, gehandhaafd blijft na de scheiding. Ouders moeten voor hun kinderen (in ieder geval) tot hun 21ste levensjaar zorgen. Hieronder vallen de kosten voor verzorging, opvoeding en studie. Voor een kind van 21 jaar of ouder hebben ouders alleen een financiële verplichting als het kind behoeftig is en daardoor niet voor zichzelf kan zorgen.

Kinderalimentatie wordt berekend aan de hand van de Trema-normen. Bij de berekening wordt rekening gehouden met de verdeling van de zorg, de taakverdeling en de hoogte van jouw inkomen. Na een berekening weet je of je kinderalimentatie moet betalen of juist ontvangt. Ook bij co-ouderschap kan kinderalimentatie van toepassing zijn. Co-ouderschap betekent namelijk niet dat de kosten van de kinderen automatisch 50/50 worden verdeeld. Er wordt ook in dit geval gekeken naar draagkracht.

Partneralimentatie

Als je niet (helemaal) in je eigen levensonderhoud kunt voorzien, kun je alimentatie krijgen. Je moet alimentatie betalen als je die verplichting hebt tegenover iemand die niet in haar of zijn eigen levensonderhoud kan voorzien. Niet alleen echtgenoten en geregistreerd partners zijn volgens de wet onderhoudsplichtig tegenover elkaar, maar ook ex-echtgenoten. De ene ex-echtgenoot moet in principe bijdragen in de kosten van levensonderhoud van de ander, als die ander niet in staat is om volledig in het eigen levensonderhoud te voorzien.

 

Pensioen?

Naast de vele andere zaken komt ook het pensioen aan bod in de verdeling. Het betreft volgens het Nederlands recht regelend recht, wat inhoudt dat je ook kunt afwijken van de standaardregeling en zelf hierover afspraken kunt maken. Deze afspraken moeten natuurlijk wel worden afgezet tegen de fiscale aspecten die van toepassing zijn of kunnen worden.

Ouderdomspensioen

Wettelijk is sprake van de Wet verevening pensioenrechten bij scheiding. Hierbij heb je recht op 50% van het ouderdomspensioen dat jouw partner heeft opgebouwd tijdens jouw huwelijk of partnerschap. Andersom geldt hetzelfde voor jouw ex-partner.

De wettelijke regeling houdt in dat je een recht ontvangt op een deel van het ouderdomspensioen van jouw ex-partner. Zodra hij/zij met pensioen gaat, ontvang je jouw gedeelte van de pensioenuitkering. Deze ontvang je rechtstreeks van de pensioenuitvoerder, indien de scheiding binnen twee jaar na de scheiding is gemeld bij de pensioenuitvoerder. Mocht deze melding niet plaatsvinden, dan dien je de uitkering rechtstreeks bij je ex-partner te vorderen. Jouw ex-partner zal dit bedrag dan aan je moeten overmaken.

Nabestaandenpensioen

Heeft mijn ex-partner recht op nabestaandenpensioen? 
Het nabestaandenpensioen wordt niet berekend over de huwelijkse periode. Anders dan bij het ouderdomspensioen, hangt de hoogte van het partnerpensioen na de scheiding niet af van de duur van het huwelijk.  Tegenwoordig wordt het nabestaandenpensioen vaak op risicobasis verzekerd. Dit houdt in dat er geen kapitaal wordt opgebouwd, zodat de aanspraak hierop nihil is. Dit is een bijzonder aandachtspunt.

Conversie

Je kunt er ook voor kiezen om afwijkende afspraken te maken met jouw ex-partner. Conversie van het pensioen is een mogelijkheid. Hierbij wordt het ouderdoms- en nabestaandenpensioen waar je recht op hebt, omgezet in een ouderdomspensioen voor jezelf. De leeftijd van de partner is hierbij niet meer leidend voor bijvoorbeeld de ingangsdatum van het ouderdomspensioen. De pensioenuitvoerder moet hier aan mee willen werken. Informeer vooraf bij hen waar je recht op hebt.

Spreekruimte

Wist je dat ik een eigen spreekruimte heb in het Stationsgebouw te Den Dolder? Dit sfeervolle monumentale pand is goed bereikbaar per trein en beschikt over gratis parkeergelegenheid in de directe omgeving.

Op jullie verzoek kom ik ook gewoon bij jullie thuis. Dit kan overdag maar ook in de avonduren.

Pensioenspecialist

Wist je dat ik ook WFT gecertificeerd pensioenadviseur ben? Mijn bijzondere kennis zet ik graag voor je in. Ik ben in het bezit van een WFT pensioenvergunning en denk graag mee met jouw pensioenvraagstukken.

Voor meer informatie zie: www.pensioennext.nl

Scheidingnext

Jouw scheiding begeleid ik aan de hand van een helder en begrijpelijk stappenplan. Dit met inachtneming van de bestaande emoties en een zakelijke attitude voor de financiële en fiscale vraagstukken die spelen.

Jouw belang is mijn uitgangspunt.

Ga Naar

Home

Contact

Bezoekadres: Stationsgebouw Den Dolder CS
 Dolderseweg 148A
3734 BL Den Dolder

Postadres:
Soestdijkseweg Noord 374
3723 HK Bilthoven

06-42159310

Stuur een e-mail

Disclaimer

Bij de samenstelling van deze website wordt de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. Desondanks kan de aangeboden informatie verouderd of niet meer juist zijn. Scheidingnext kan niet aansprakelijk worden gehouden voor schade die direct of indirect voortvloeit uit het gebruiken van informatie die staat op deze site. Aan de inhoud van deze website kan op geen enkele wijze rechten worden ontleend of aanspraken worden gemaakt. Niets uit de teksten of illustraties op deze website mag zonder schriftelijke toestemming van Scheidingnext, openbaar worden gemaakt, gedistribueerd, verzonden, getoond, verkocht, overgedragen of verveelvoudigd. Het is mogelijk dat via onze website verwezen wordt naar websites en/of informatiebronnen van derden. Scheidingnext heeft geen zeggenschap over de inhoud van deze websites en/of informatiebronnen en kan derhalve niet verantwoordelijk of aansprakelijk worden gehouden voor de daarop aangeboden informatie, producten of diensten.

© 2017 Scheidingnext